Voordelen en prestaties

Onze productprestaties worden gemeten volgens specifieke testmethoden die op de productfiches vermeld staan. Lokale normen kunnen verschillen en moeten vóór de installatie worden gecontroleerd.

AKOESTIEK

GELUID

Akoestiek is de wetenschap van klanken, hun uitzending, hun verspreiding en hun ontvangst. Bij uitbreiding is het ook het geheel van de technieken die bedoeld zijn om de kwaliteit van de verspreiding van klanken in alle ruimtes te verbeteren. Geluid is een trillingsverschijnsel dat wordt gekenmerkt door een frequentie (hoog of laag) en een sterkte (sterk of zwak).

FREQUENTIE

De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (Hz). Dat is het aantal trillingen per seconde. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen lage, gemiddelde en hoge klanken. Het menselijke oor kan geluiden met een frequentie tussen 20 en 20 000 Hz waarnemen.

GELUIDSSTERKTE (DECIBEL DB)

Decibel is een logaritmische maat voor de sterkte van het geluid.

 NAGALMTIJD

De nagalmtijd is een fysiek criterium dat de akoestische kwaliteit van een ruimte definieert. De nagalmtijd is de tijd die het geluid er over doet om te dalen tot 60 dB nadat de geluidsbron is gestopt. Hoe langer de nagalmtijd, hoe storender het 'echo'-fenomeen en hoe rumoeriger de ruimte.
De nagalmtijd hangt af van meerdere factoren: grootte en inrichting van de ruimte, hoeveelheid, kwaliteit en grootte van de gebruikte materialen voor geluidsabsorptie.

De systeemplafonds van het gamma Tonga® zorgen bijvoorbeeld voor een uitstekende geluidsabsorptie: ze kunnen de nagalmtijd sterk verminderen, zoals aangetoond op het schema hiernaast.
Voorbeeld van de berekening van de nagalmtijd in een ruimte van 270 m3, vóór en na de installatie van Tonga® A

GELUIDSABSORPTIE

Akoestische correctie voor meer comfort

Akoestische correctie heeft als doel de akoestische kwaliteit van de ruimte aan te passen aan het gebruik ervan.

Hierdoor kan de akoestiek van een ruimte (klaslokaal, conferentiezaal...) worden verbeterd om deze comfortabel te maken of om de geluidssterkte van een rumoerige ruimte draaglijk te maken.

Afhankelijk van het gebruik hebben ruimtes niet dezelfde behoeften op het vlak van akoestische correctie.
Concertzaal of klaslokaal, landschapskantoor of individueel kantoor, hotelkamer of ziekenhuiskamer, het optimale akoestische comfort voor de gebruikers hangt af van de wensen: verbetering van de akoestiek, verlaging van de geluidssterkte in een rumoerige ruimte, geluidsisolatie tussen verschillende ruimtes...

Het principe van geluidsabsorptie

Panelen van Eurocoustic absorberen klanken, waardoor resonantiefenomenen worden onderdrukt, de geluidskwaliteit van de ruimte wordt beheerst en zo het akoestische comfort van de bewoners wordt verbeterd.

Een hoge absorptiecoëfficiënt

De geschiktheid van een materiaal om te absorberen wordt beoordeeld door middel van de absorptiecoëfficiënt Alpha Sabine (α) per frequentie op een schaal van 0 tot 1 (maximale absorptie).
Hoe hoger de absorptiecoëfficiënt van een materiaal (dicht bij 1), hoe meer dit materiaal bijdraagt aan een optimaal akoestisch comfort.

Criteria van akoestisch comfort Absorptieniveau

αw

Klasse
Maximaal akoestisch comfort, vermindering van de geluidssterkte, optimale nagalmtijd, betere akoestiek Maximale absorptie 1 A
 
Verzekerd akoestisch comfort, beheerste nagalmtijd, verstaanbaarheid Versterkte absorptie 0.9 tot 0.95
Aangepast akoestisch comfort, beperkte nagalmtijd Verhoogde absorptie 0.8 tot 0.85 B

De panelen worden ingedeeld in verschillende prestatieklassen volgens hun geluidsabsorptiecoëfficiënt: klasse A (beste prestatie) tot E (zwakste prestatie).
De plafondpanelen Tonga® en Acoustished® zijn ingedeeld in klasse A, de beste prestatieklasse en verbeteren beduidend het akoestische comfort van de ruimtes waarin zij worden aangebracht.

Overlangsgeluidsisolatie

Overlangsgeluidsisolatie is de geluidsisolatie tussen twee aangrenzende ruimtes. Met een modulair systeemplafond kan dit soort geluidsisolatie worden verkregen.

De prestatie van de overlangsgeluidsisolatie van het plafond wordt uitgedrukt met een unieke waarde:
Dn,f,w, gemeten in het laboratorium en uitgedrukt in dB.

Hoe hoger de Dn,f,w waarde van een plafond, hoe beter de geluidsisolatie tussen de 2 ruimtes, met als gevolg meer comfort en vertrouwelijkheid.

Voor een goede overlangsgeluidsisolatie moet erop worden gelet dat:

 • De verbindingen wand-plafond en wand-vloer goed dicht zijn, bijvoorbeeld door de toevoeging in het plenum van een Acoustipan®-geluidsschot. Het gebruik van Acoustipan-geluidsschotten in het plenum, ter hoogte van de scheiding van de wanden, kan de geluidsoverdracht overlangs via het plafond beduidend verminderen: voor een plafond gemaakt van Tonga plafondpanelen van 40 mm, Dn,c,w (C ;CTR) = 28 (-2 ;-6) dB, en voor een plafond gemaakt van Tonga plafondpanelen van 40 mm met Acoustipan®: Dn,c,w (C ;Ctr) = 39 (-2 ;-7) dB
 • Het plafond geen accessoires bevat die de prestaties ervan kunnen aantasten, zoals armaturen, ventilatieroosters, enz.

 

BRANDREACTIE EN-BESTENDIGHEID

Brandreactie

De brandreactie van een product is de mate waarin het product bijdraagt aan de brand. Deze wordt bepaald door 3 elementen:

 1. Branduitbreiding: ofwel de wetenschap of het materiaal al dan niet deelneemt aan de verspreiding van het vuur door zijn brandbaarheid (A = onbrandbaar en F = zeer brandbaar).
 2. Rookontwikkeling: ofwel de wetenschap of het product al dan niet rook ontwikkelt (s1 = geen rookontwikkeling en s3 = sterke rookontwikkeling).
 3. Vallen van brandende druppels: 'd0' betekent dat er geen druppels zijn in geval van brand en 'd2' geeft aan dat er een groot aantal druppels zijn.

In de onderstaande tabel worden de verschillende Euroklasse-brandreactieprestaties vastgelegd, gaande van A tot F:

 

De Eurocoustic-plafonds zijn ingedeeld in de hoogste brandreactieklassen: A1 of A2 naargelang de afwerkingen.

BRANDBESTENDIGHHEID

Onze plafonds voldoen aan de eisen van de Franse brandvoorschriften voor gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn. Wij voldoen aan de voorwaarden van de tweede paragraaf van art. CO12 inzake de brandbestendigheid van producten, bouwelementen en bouwwerken.

De onderstaande tabel vermeldt de nieuwe Europese classificaties in de Franse brandvoorschriften.

Franse reglementaire eisen

Aanvaarde Europese klassen

SF

R

PF

E* of RE indien dragende functie

CF

EI* of REI indien dragende functie

 

* met gelijke graden in minuten, uren en fracties van uren

 

SF: Brandwerendheid - Mechanische weerstand. De producten, bouwelementen en bouwwerken die met het symbool R zijn geklasseerd (uitgedrukt in minuten), mogen worden gebruikt wanneer brandwerendheid is vereist.

PF: Brandscherm - Afscherming van vlammen en hete gassen, en eventueel de mechanische weerstand. De producten, bouwelementen en bouwwerken die met het symbool E of R.E. zijn geklasseerd (uitgedrukt in minuten), mogen worden gebruikt wanneer een brandscherm is vereist.

CF: Brandbarrière - Afscherming van vlammen en hete gassen, de thermische isolatie en eventueel de mechanische weerstand. De producten, bouwelementen en bouwwerken die met het symbool E en I of R.E. en I zijn geklasseerd (uitgedrukt in minuten), mogen worden gebruikt wanneer een brandbarrière is vereist. De brandbestendigheidsrapporten van vóór 1 april 2004 zijn nog 7 jaar geldig.

Het wetgevende aspect inzake brandbestendigheid:

Artikel CO 13 – 3 inzake brandbeveiliging van openbare gebouwen, vermeldt verschillende specifieke gevallen van brandbestendigheid van bepaalde bouwelementen:
De structurele hoofdelementen van het dak hoeven slechts een brandwerendheid van een half uur te hebben als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • De instelling bevindt zich op de bovenste verdieping van het gebouw of op de begane grond;
 • Het dak is niet toegankelijk voor het publiek;
 • De instorting van het dak dreigt geen kettingreactie te veroorzaken.

Deze elementen hoeven echter aan geen enkele brandwerendheidseis te voldoen indien gelijktijdig:

 1. Aan de voorwaarden van de bovenstaande eisen zijn vervuld
 2. De gebruikte materialen niet brandbaar zijn, van gelijmd gelamineerd hout, massief hout of van gelijkwaardige materialen erkend door het C.E.C.M.I. zijn.
 3. De structuur van het dak moet naar keuze:
 • Zichtbaar zijn vanaf de vloer van de ruimte op de bovenste verdieping
 • Worden bewaakt door een automatisch detectiesysteem
 • Worden beschermd door een vast automatisch sprinklersysteem in overeenstemming met de Franse normen
 • Geïsoleerd zijn met een brandscherm dat een brandwerendheid van een half uur garandeert.

THERMISCHE ISOLATIE

THERMISCHE GELEIDBAARHEID

Thermische geleidbaarheid (λ) drukt het vermogen van een materiaal uit om warmte te geleiden.
Hoe dichter deze waarde zich bij 0 bevindt, hoe beter het materiaal isoleert. Thermische geleidbaarheid wordt uitgedrukt in W/(m.K).
De onderstaande tabel toont een vergelijking van de thermische geleidbaarheid van de steenwol die in ons gamma systeemplafonds wordt gebruikt ten opzichte van andere materialen die in andere plafondoplossingen op de markt worden gebruikt:

Indicatieve voorbeeldwaarden van thermische geleidbaarheid
Indicatieve voorbeeldwaarden van thermische geleidbaarheid 0,035 W/m.K
Wetfelt 0,050 - 0,060 W/m.K
Polystyreenschuim 0,045 W/m.K
Gips 0,22 - 0,52 W/m.K
Beton 1,3 - 2,2 W/m.K

 

THERMISCHE WEERSTAND

De thermische weerstand (R) drukt op zijn beurt de weerstand van een materiaal uit tegen de doorgang van warmte. Hoe hoger R is, hoe groter het isolerende vermogen.
Thermische weerstand wordt uitgedrukt in m².K/W. Zij wordt bepaald op basis van de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal (λ) en de dikte (e) ervan: R = e/λ

We vergeleken de thermische weerstand van twee Tonga® plafondpanelen met andere oplossingen op de markt:

Indicatieve voorbeeldwaarden van thermische weerstand
Tonga® A22 (d = 22mm) 0,60 m².K/W
Tonga® Therm A80 (d = 80mm) 2,20 m².K/W
Plâtre (d = 13mm) 0,04 m².K/W
Weltfelt (d = 17mm) 0,25 m².K/W

 

ONZE GECERTIFICEERDE SYSTEEMPLAFONDS

Onze plafondpanelen Acoustished®, Acoustished® CV en Tonga® Therm zijn gecertificeerd door ACERMI (vereniging voor de certificering van isolerende materialen).

Deze certificering garandeert de thermische prestaties van onze producten door het verstrekken van betrouwbare en gecontroleerde informatie. Hiermee wordt voldaan aan de huidige eisen op het gebied van thermische reglementering (RT2012), waardoor onze klanten kunnen profiteren van de fiscale aftrek voor thermische isolatie.

Raadpleeg onze technische fiches voor meer informatie. Onze ACERMI-certificaten zijn ook beschikbaar op: www.acermi.com/isolants-certifies/.

 

HELDERHEID

De helderheid in een kamer is ook een belangrijke factor voor het comfort van de bewoners. Hoe helderder en hoe meer licht er in de kamer is, des te comfortabeler de kamer is voor de gebruiker.De Eurocoustic-plafonds uit de plafondpanelen Tonga® en Acoustished® bezitten uitstekende lichtprestaties:

 • Lichtweerkaatsing: hoe hoger het %, hoe meer het product het licht weerkaatst zonder het te absorberen. Witte Tonga®- en Acoustished®-plafonds bieden een uitstekende lichtweerkaatsing (> 87 %).
 • Lichtverspreiding: hoe hoger het %, hoe meer het product het licht in de ruimte verspreidt. Witte Tonga®- en Acoustished®-plafonds verspreiden 100 % van het licht, de best mogelijke prestatie.
 • Helderheid: hoe lager het %, hoe matter het product. Dit bevordert de verspreiding van het weerkaatste licht en voorkomt het verblindingseffect, wat het visuele comfort kan schaden. Tonga®- en Acoustished®-plafonds hebben een mat uitzicht (glansgraad van 0,75% onder een hoek van 85°, volgens de norm NF EN ISO 2813). Samen met de Ultramat zwarte Quick-Lock®-profielen bieden ze een visueel comfort aan de gebruikers van de ruimte.

 

VOCHTBESTENDIGHEID

Vochtbestendigheid is het vermogen van een paneel om zijn vlakheid en zijn eigenschappen te bewaren bij een hoge vochtigheidsgraad.

Panelen van Eurocoustic hebben allemaal een uitstekende vochtbestendigheid: ze blijven 100 % vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

Plafondpanelen met grote afmetingen zoals Acoustished® en Acoustished® CV, bedoeld voor zeer grote ruimtes (industrie, opslag, wijnbouwlokalen...), worden ook op hun mechanische weerstand getest en goedgekeurd. Dankzij deze prestaties kan boven de tegels aanvullend isolatiemateriaal worden geplaatst, zoals Eurolène®-panelen.

 

BESTENDIGHEID TEGEN LUCHTDOORSTROMING EN WATERDAMP

In ruimtes van het type industrie/opslag worden de plafonds soms onder koude daken geïnstalleerd, waardoor ze worden blootgesteld aan bijzondere luchtdoorstromings- en waterdampomstandigheden.

Onder dit soort daken kunnen er inderdaad luchtstromingen en waterdamp ontstaan door het temperatuurverschil tussen het plenum en de ruimte. Stof en kleine deeltjes uit de lucht kunnen daardoor door de plafondtegels dringen, ophopen en sporen achterlaten op de zichtbare kant van de tegels (filtereffect). Waterdamp kan soms achter de tegels condenseren bij contact met de koude lucht van het plenum (condensatie).

De oplossing is het gebruik van een dampscherm om de luchtdoorstroming en de waterdamp te blokkeren.

Plafondpaneel Acoustished CV is voorzien van aluminiumfolietechnologie die helpt om deze luchtdoorstroming en waterdamp te blokkeren.

Met ons gamma profielen en accessoires Corro Plus kunnen plafonds worden geïnstalleerd in streken met een hoge vochtigheidsgraad en in corrosieve omgevingen.

 

ESTHETIEK

Het plafond heeft een directe invloed op het visuele comfort van een ruimte. Zijn esthetische aspect is dus zeer belangrijk.

Zo bestaan de Eurocoustic-plafondpanelen in allerlei afwerkingen van decoratieve vliezen, zoals wit-, zwart- en grijstinten en kleuren, de geverfde Boréal®-afwerking en de technische vliezen met andere soorten aspecten (zoals een verstevigingsraster voor de Acoustichoc®). Het Eurocolors-gamma vult het Tonga®-gamma aan en verrijkt het met een breed scala van kleuren en decors.

De tegels zijn ook verkrijgbaar met verschillende soorten kanten, A (inleg) of E (doorzak), waardoor het plafond kan worden geïndividualiseerd en de esthetiek kan worden aangepast.

Ons gamma secundaire Quick-Lock®-profielen, die nodig zijn bij het plaatsen van modulaire systeemplafonds, biedt ook tal van esthetische mogelijkheden:

 • Verschillende profielbreedtes: 15, 24 of 35 mm;
 • Verschillende standaardkleuren: wit, zwart, ultramat zwart, grijs, verzinkt staal...
 • De nieuwe dienst Quick-Lock® Colors maakt het mogelijk om de Eurocolors-panelen te combineren met perfect daarop afgestemde profielen voor een betere homogeniteit van het plafond.

Door deze diversiteit aan keuze kan het plafond worden aangepast aan de behoeften en de wensen van de gebruiker.

 

AFWASBAARHEID

Systeemplafonds in bepaalde soorten ruimtes behoeven min of meer frequent onderhoud met diverse reinigingsmethoden voor verschillende soorten taken.

De panalen van het Eurocoustic-gamma houden geen stof vast, waardoor zij gemakkelijk kunnen worden onderhouden en lang meegaan. Ze kunnen worden gereinigd met een lichte borstel of een stofzuiger.
Het plafondpaneel Tonga® Ultra Clean kan ook worden gereinigd met een vochtige spons (met of zonder reinigingsmiddel), droge of natte stoom + een droge doek. Hierdoor is het plafondpaneel geschikt voor ruimtes met zeer hoge eisen op het gebied van hygiëne en netheid, zoals keukens, ruimtes voor collectieve maaltijdverstrekking, laboratoria... Het Tonga® Ultra Clean HP-plafondpaneel kan ook worden gereinigd met een hogedrukreiniger.

Ten slotte zijn de plafonds van het gamma Clini’Safe® plafondpanelen tegen de meest gebruikte ontsmettingsmiddelen in ziekenhuizen (op basis van waterstofperoxide, chloordioxide en glutaaraldehyde).

 

GEZONDHEIDSPRESTATIES

In ruimtes met hoge eisen op het gebied van hygiëne (hoge reinigingsfrequentie) of in ruimtes waarop bepaalde regelgeving van toepassing is, zoals de gezondheidsnorm, moeten de systeemplafonds voldoen aan strengere gezondheidscriteria.

Plafondpaneel Tonga® Ultra Clean biedt daarom hoge prestaties op het gebied van de weerstand tegen schimmelvorming (graad 0, volgens de norm ISO 846) en de controle van de stofzuiverheid van de lucht (ISO-klasse 4, volgens de norm ISO 14 644.1).

Plafondpaneel Clini’Safe® beantwoordt op zijn beurt aan de criteria voor de beperking van besmetting die zich door de lucht verspreidt (Franse gezondheidsnorm NF S90-351:2013), waardoor deze plafonds in alle zones van de zorginstellingen kunnen worden gebruikt.

 

Meer weten