De pluspunten van het product

 • Product voor extra thermo-akoestische isolatie
 • Integratie mogelijk in omkastingen, baffles, scheidingswanden en isolerende bekledingen
 • Geluidsabsorptie: αw = tot 1 (50 mm)
 • Brandreactie: A1
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • Thermische weerstand van
  • Selon la norme EN 13162, les panneaux Protisol® bénéficient d'une résistance thermique de :
  Protisol® Epaisseur Masse volumique Résistance thermique
  Protisol® 05 50 mm 50 kg/m3 R = 1.35 m². K/W
  Protisol® 07 30 mm  70 kg/m3 R = 1.35 m². K/W
  Protisol® 07 50 mm 70 kg/m3 R = 1.35 m². K/W

  m² . K/W

 • Onbrandbaar

Karateristiek en prestaties

Geluidsabsorptie

Protisol®
 • 30 mm (70 kg/m3): αw = 0,65 (MH): klasse C / NRC = 0,80
 • 50 mm (50 kg/m3): αw = 0,95: klasse A / NRC = 0,90
 • 50 mm (70 kg/m3): αw = 1: klasse A / NRC = 1

Metingen uitgevoerd zonder plenum.

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

Vochtbestendigheid

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

Thermische weerstand

 • Overeenkomstig de norm EN 13162 hebben de panelen Protisol® een thermische weerstand van:
Protisol® Dikte Volumieke massa Thermische weerstand
Protisol® 05 50 mm 50 kg/m3 R = 1,35 m². K/W
Protisol® 07 30 mm  70 kg/m3 R = 0,85 m². K/W
Protisol® 07 50 mm 70 kg/m3 R = 1,35 m². K/W

Reglement

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en het overgrote deel van het productieafval wordt gerecycled. De gerecyclede inhoud (conform de norm ISO 14021) van het product Protisol® is 25 %
 • Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico’s) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen. 
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 “Milieuvriendelijk managementsysteem”.

Gezondheid

 • De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DoP-nr.: 0001-104.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Protisol® zijn geclassificeerd B.

Documentatie

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.