De pluspunten van het product

 • Geluidsabsorptie: αw = 0.95
 • Brandreactie: A2-s1,d0
 • Klasse C RH 95%, 30° C
   
 • Naturel vlies op de rugzijde

Karateristiek en prestaties

Geluidsabsorptie

Minerval® E 15
 • αw = 0,95: klasse A

Lichtweerkaatsing

 • De lichtweerkaatsingscoëfficiënt van het vlies bedraagt meer dan 86%.

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A2-s1,d0.

Vochtbestendigheid

 • Klasse C RH 95%, 30° C
  .

Reglement

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. Het gerecyclede gehalte van de minerale wol van onze Minerval® E 15-panelen is 45 %.

Gezondheid

 • De minerale wol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van minerale wol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan  minerale wol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DoP-nr.: G002.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Minerval® E 15 zijn geclassificeerd A+.

Installatie en reiniging

Montage

 • Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naargelang de aard van de ruimtes.
 • Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen op te heffen.
 • De plafondpanelen Minerval® E 15 worden gemonteerd op een profiel T15 - T24.
 • De panelen worden met een cutter op maat gesneden, zonder geluidshinder of stofvorming.
 • Op de rug van de panelen staat de legrichting aangeduid.
 • Neem met ons contact op in het geval van wol die in het plenum wordt uitgerold.

Onderhoud

 • Het oppervlak van de plafonds Minerval® E 15 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan worden onderhouden.
 • De plafondpanelen Minerval® E 15 kunnen worden gereinigd met: lichte borstel / stofzuiger.
 • Op die manier gaan de plafondpanelen Minerval® E 15 lang mee.

Kleuren & afmetingen

Kleur 

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documentatie

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.