De pluspunten van het product

 • Esthetische oplossing voor extra geluidsabsorptie
 • Structurering van de volumes en de ruimtes
 • Een ruime keuze aan kleuren en patronen
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • Paneel met hoge dichtheid

Karateristiek en prestaties

Geluidsabsorptie

 • Het concept van het akoestische plafondeiland Insula® verhoogt de akoestische prestaties van de decoratieve panelen van het plafond door directe en indirecte absorptie te combineren.

 

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Volgens vulmaterial.

Vochtbestendigheid

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

Reglement

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. Het gerecyclede gehalte van de minerale wol van onze Eurocoustic-panelen is 45 %.
 • Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico’s) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen. 
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 “Milieuvriendelijk managementsysteem”.

Gezondheid

 • De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DOP-nr.: .

Binnenluchtkwaliteit

 • Volgens vulmaterial.

Installatie en reiniging

Montage

 • Standaardkit met kader + profielen + accessoires (alleen de panelen, de ophangingen en de hoge bevestigingselementen te voorzien, naargelang de aard van het paneel : hout, beton, staal …)
 • Raadpleeg onze aanbevelingen voor de plaatsing en bekijk onze montagevideo op www.eurocoustic.nl/www.eurocoustic.be.

Kleuren & afmetingen

Kleur 

EuroColors

Meer Details

 

EuroDesign

Meer Details

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documentatie

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.