De pluspunten van het product

 • Genummerde hoofdprofielen voor een gemakkelijke locatie van de lichten.
 • Haakswerkend waardoor nastellen niet nodig is..
 • Vlakke aansluitingen geen kiervorming bij opliggende tegels.
 • Met de hand demonteerbaar.
 • Na demontage her te gebruiken.
 • Verbindingen borgen met hoorbare klik.
 • Stabiliteit van de dwarsprofielen vanaf de eerste verbinding.
 • Zichtbare breedte slechts 15 mm voor een onopvallend ophangsysteem

Karateristiek en prestaties

Brandreactie

Overeenkomstig de norm EN 13964:

 • Voor de witte ophangsystemen: Euroklasse A1.
 • Voor de gekleurde ophangsystemen: Euroklasse A1 - A2, s1, d0 .

Gedrag bij belasting

 • Raadpleeg de technische datasheet en de prestatieverklaring.

Duurzaamheid

 • De ophangsystemen Hook-On T24 Systeem zijn ingedeeld in klasse B, overeenkomstig de norm NF EN 13964 betreffende systeemplafonds (behalve de Corro Plus-assortimenten).

Visuele homogeniteit

 • De ophangsystemen Hook-On T24 Systeem zijn verkrijgbaar in de standaardkleuren wit, zwart en grijs, evenals in 43 Eurocolors-kleuren (naargelang de referenties) die zijn afgestemd op de Eurocolors-panelen.
 • De visuele homogeniteit tussen de panelen en de ophangsystemen werd goedgekeurd door een kleurenexpert.

Reglement

CE-markering

 • Nr. prestatieverklaring (DoP): 0007-100.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Hook-On T24 Systeem zijn geclassificeerd A+.

Installatie en reiniging

Montage

 • De plaatsing van de ophangsystemen Hook-On T24 Systeem zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van het Franse technische standaarddocument (DTU - Document Technique Unifié) 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en andere DTU's die van toepassing zijn afhankelijk van de aard van de lokalen.
 • Om de installatie van een veilig ophangsysteem te garanderen zullen de toelaatbare belastingen die op de technische datasheets van Eurocoustic vermeld staan, in acht worden genomen.

Kleuren & afmetingen

Kleur 

EuroColors

Meer Details

 

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documentatie

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.