Een milieubewust systeemplafond

CERTIFICERINGEN

'KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEMEN' VOLGENS DE CERTIFICERING ISO 9001:2008

 

Het bedrijf Saint-Gobain Eurocoustic levert producten die voldoen aan de wettelijke en reglementaire eisen. De norm voor kwaliteitsmanagementsystemen beoogt het verhogen van de klanttevredenheid door middel van verschillende instrumenten. Het gaat om een efficiënte toepassing van het systeem en een garantie van de conformiteit van onze producten.

'MILIEUVRIENDELIJKE MANAGEMENTSYSTEMEN' VOLGENS DE CERTIFICERING ISO 14001:2004

Het bedrijf Saint-Gobain Eurocoustic in Genouillac (Frankrijk) is ISO 14001:2004-gecertificeerd voor zijn 'Milieuvriendelijk managementsysteem'.

Deze certificering geeft de wil van het bedrijf aan om een organisatie op touw te zetten die het mogelijk maakt om de gevolgen van zijn activiteiten, producten of diensten voor het milieu voortdurend te verbeteren. Naast de naleving van de wetten en de milieueisen hebben onze acties voornamelijk betrekking op afvalbeheer (verminderen van de hoeveelheid, hergebruik en recycling) en verlaging van het energieverbruik.

'ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN' VOLGENS DE CERTIFICERING ISO 50001:2011

Het bedrijf Saint-Gobain Eurocoustic in Genouillac (Frankrijk) is ISO 50001:2011-gecertificeerd voor zijn 'Energiemanagementsystemen'. Deze certificering stelt het bedrijf in staat om zijn energieprestaties voortdurend te verbeteren, met inbegrip van het rendement, het gebruik en het energieverbruik.

In die zin voldoen we aan specifieke eisen voor het ontwerpen, toepassen, onderhouden en verbeteren van ons energiemanagementsysteem.

 

CE-MARKERING

De Eurocoustic-plafonds zijn CE-gemarkeerd. Deze markering is in de eerste plaats:

Een vrijbrief voor vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Een conformiteitsverbintenis met de eisen van de productnorm voor systeemplafonds met specificatie van eisen en testmethoden.

In Europa moet sinds 1 juli 2013 voor bouwproducten die onder een geharmoniseerde norm vallen of waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven, verplicht een prestatieverklaring worden opgesteld.

LEVENSCYCLUSANALYSE

LEVENSCYCLUSANALYSE VAN EEN PRODUCT

Overeenkomstig de norm ISO 14044 hebben we de gevolgen voor het milieu en de gezondheid van onze producten geanalyseerd op basis van de levenscyclusanalyse. Deze betrouwbare methodiek is gebaseerd op internationale normen en houdt rekening met de volledige levenscyclus van het product.

De LCA-resultaten van elk van onze producten worden bekendgemaakt op fiches met milieu- en gezondheidsgegevens (FDE&S) die door een derde partij worden gecontroleerd en vanaf de INIES-database kunnen worden gedownload: www.inies.fr.

FICHES MET MILIEU- EN GEZONDHEIDSGEGEVENS (FDE&S)

Een FDE&S wordt gekenmerkt door drie elementen:

  1. De functionele eenheid: Ofwel de referentie-eenheid in een LCA. Deze eenheid drukt de gevolgen uit voor een bouwelement gedurende een gemiddelde levensduur. De gemiddelde levensduur van een Eurocoustic-product is vergelijkbaar met die van een gebouw (50 jaar).
    Voorbeeld van functionele eenheden: 1 m², 1 kg, enz.

  2. Het toepassingsgebied: Van de wieg tot de fabriekspoort OF van de wieg tot het graf

  3. De oorsprong van de gegevens: Hetzij de fabrikant, in dat geval zijn de gegevens specifiek voor zijn producten en worden ze bepaald onder zijn verantwoordelijkheid. Hetzij de beroepsvereniging, voor generieke gegevens afkomstig van de gemiddelden van de fabrikanten op de markt.

De geldigheid van een FDE&S is 5 jaar.

Het belang van een FDE&S:

Een FDE&S heeft verschillende voordelen: de fiche is objectief, kwalitatief en kwantitatief, en wordt afgeleverd in een gestandaardiseerd formaat. Productlabels zijn op hun beurt niet-gestandaardiseerd en onvolledig.
Een FDE&S is bedoeld om de opdrachtgevers, de ontwerpers en de bouwbedrijven te helpen:

  1. Hun materialen te kiezen;
  2. De gevolgen voor het milieu van hun werkzaamheden te berekenen, met inachtneming van de fiches van elk gebruikt product;
  3. Een milieucertificering voor het gebouw te verkrijgen, omdat met de FDE&S van elke referentie punten kunnen worden verdiend.

Sinds maart 2017 hebben alle Eurocoustic-producten een FDE&S die door een derde partij is gecontroleerd en op www.inies.fr kan worden gedownload.

MILIEUCERTIFICERINGEN

Bepaalde certificeringen en een evolutie van de markt naar meer duurzame gebouwen hebben geleid tot de ontwikkeling van milieucertificeringen.
Het gebruik van een certificering is niet verplicht. Het gaat om een vrijwillig initiatief van de eigenaar om een milieuvriendelijk gebouw neer te zetten dat de gezondheid van de bewoners niet schaadt.
Opgelet: deze certificeringen hebben alleen betrekking op de gebouwen en niet op de producten.

De meest voorkomende certificeringen zijn onder meer BREEAM® (Verenigd-Koninkrijk), LEED® (VS/Canada), NF HQE™ (Frankrijk), VERDE® (Spanje), CASBEE (Japan), DGNB (Duitsland) en Green Star (Australië).
In Frankrijk zijn de drie gebruikte certificeringen: NF HQE™, BREEAM® en LEED®

 

 LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) is een systeem voor de beoordeling van de milieukwaliteit van gebouwen dat in 1998 in de Verenigde Staten is ontwikkeld door de U.S. Green Building Council.

 

 BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een certificeringsregister van Britse oorsprong dat in 1990 werd ontwikkeld door het Building Research Establishment.

 

 NF HQE™ (Haute Qualité Environnementale) is een milieuvriendelijk managementsysteem dat in 1997 in Frankrijk werd ontwikkeld door de vereniging HQE.

 

 

 

 

Meer weten