De pluspunten van het product

 • Getest op de 3 criteria in zone 4 van de gezondheidsnorm NF S90-351: 2013 
 • Onderhoud: 5 reinigingsmethoden 
 • Geluidsabsorptie: αw = 0.90
 • Brandreactie: A1
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • Kanten en zichtzijde geverfd
 • Paneel met hoge dichtheid

Karateristiek en prestaties

Geluidsabsorptie

Clini'Safe® A 15
 • αw = 0,90: klasse A / NRC = 0,90

Lichtweerkaatsing

 • De lichtweerkaatsingscoëfficiënt van het vlies bedraagt meer dan 85%.

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

Brandbestendigheid

 • 111 De plafonds Clini'Safe® A 15 (600 x 600 en 1200 x 600 mm) die op een T24 Quick-Lock®-profiel worden gemonteerd (zie referentieklassementsrapporten), zijn SF 30 overeenkomstig de norm NBN 713-020.

Vochtbestendigheid

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

Gedrag in gebouwen van gezondheidszorginstellingen

 • De plafonds Clini'Safe® A 15 voldoen aan de microbiologische eisen van de zones van type 4 en 3:
Zones Stofzuiverheid van de lucht Kinetiek van de stofverwijdering Microbiologische zuiverheid Geteste stammen
4 CP5 M1 Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aspergillus niger en Candida albicans
3 CP5 M10 Acinobacter baumannii, Bacillus cereus, Streptococcus pneumoniae en meticillineresistente Staphylococcus aureus (SARM)

Reglement

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en ons productieafval wordt grotendeels gerecycled. Het gerecyclede gehalte van de minerale wol van onze Clini'Safe® A 15-panelen is 45 %.
 • Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico’s) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen. 
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 “Milieuvriendelijk managementsysteem”.

Gezondheid

 • De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DoP-nr.: G008.

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Clini'Safe® A 15 zijn geclassificeerd A.

Installatie en reiniging

Montage

 • Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naargelang de aard van de ruimtes.
 • Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen op te heffen.
 • De plafonds Clini'Safe® A 15 worden gemonteerd op een profiel T15 - T24.
 • De panelen worden met een cutter op maat gesneden, zonder geluidshinder of stofvorming.
 • Op de rug van de panelen staat de legrichting aangeduid.
 • Neem met ons contact op in het geval van wol die in het plenum wordt uitgerold.

Onderhoud

 • Het geverfde oppervlak van de plafonds Clini'Safe® A 15 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan worden onderhouden.
 • De plafonds Clini'Safe® A 15 kunnen worden gereinigd met: lichte borstel, stofzuiger, perslucht, vochtige spons (met of zonder reinigings- of ontsmettingsmiddel), natte stoom + droge doek.
 • De plafonds Clini'Safe® A 15 zijn bestand tegen de meest gebruikte ontsmettingsmiddelen in ziekenhuizen op basis van: waterstof peroxide, chloordioxide en glutaraldehyde.
 • Op die manier gaan de plafonds Clini'Safe® A 15 lang mee.

Kleuren & afmetingen

Kleur 

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documentatie

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.