De pluspunten van het product

 • Bestendigheid tegen luchtdoorstroming en waterdamp
 • Thermische weerstand: R = 2.20 m² . K/W
 • Plaatsing mogelijk onder koud dak
 • Brandreactie: A1 
 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad
 • Hogere buigvastheid
 • ACERMI-certificering

Karateristiek en prestaties

Geluidsabsorptie

Acoustished® CV A 80
 • 77 mm α= 0,60: klasse C / NRC = 0,55

Licht

 • Lichtweerkaatsing: De lichtweerkaatsingscoëfficiënt bedraagt meer dan 80%.
 • Wit: L = 92% - overeenkomstig de norm NF EN ISO 11664-4.
 • Helderheid: Mat - Het helderheidsniveau bedraagt 0,43% in een hoek van 85° - overeenkomstig de norm NF EN ISO 2813.
 • Lichtverspreiding: 100% van het licht wordt verspreid.

Brandreactie

 • Overeenkomstig de norm EN 13501-1: Euroklasse A1.

Vochtbestendigheid

 • 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.

Thermische weerstand

 • De panelen Acoustished® CV A 80 hebben een thermische weerstand die wordt gemeten overeenkomstig de norm NF EN 12667. De plafonds zijn ook ACERMI-gecertificeerd overeenkomstig de norm NF EN 13162:
Dikte Thermische weerstand
77 mm 2.20 m² . K/W
 • Conform de eisen van de RT 2012

Mechanische weerstand

 • Overeenkomstig de norm EN 13964 - Bijlage F zijn de plafonds Acoustished® CV A 80 ingedeeld in de klasse C/132N/m².
 • Deze waarde is geldig wanneer wol in het plenum is uitgerold.

Luchtweerstand

 • De panelen Acoustished® CV A 80 zijn bestand tegen luchtdoorstroming.

Weerstand tegen waterdamp

 • De panelen Acoustished® CV A 80 zijn bestand tegen waterdamp.

Reglement

Milieu en gezondheid

Milieu

 • Minerale wol is recyclebaar en het overgrote deel van het productieafval wordt gerecycled. De gerecyclede inhoud (conform de norm ISO 14021) van het product Acoustished® CV A 80 is 26%.
 • Voor projecten die voldoen aan de certificeringen LEED®, BREEAM® en HQE™ Bâtiment Durable zijn de geverifieerde FDE&S-bladen (informatiebladen met verklaringen over milieu- en gezondheidsrisico’s) te vinden op de website www.inies.fr. Neem met ons contact op voor meer informatie over deze milieucertificeringen. 
 • Eurocoustic is gecertificeerd volgens ISO 14001: 2015 “Milieuvriendelijk managementsysteem”.

Gezondheid

 • De steenwol van Eurocoustic is gecertificeerd door de EUCEB (EUropean CErtification Board for mineral wool products - Europese Certificatiecommissie voor Minerale wolindustrie).
 • De panelen van steenwol worden gemaakt van vezels die vrijgesteld zijn van de classificatie kankerverwekkend (Europese verordening 1272/2008 gewijzigd door de Europese verordening 790/2009). Volgens het Internationaal Instituut voor kankeronderzoek (IARC) kan steenwol niet worden ingedeeld als kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

CE-markering

 • DoP-nr.: G007 -
  • DoP-nr.: @@MARQUAGE_CE@@

  .

Binnenluchtkwaliteit

 • De plafonds Acoustished® CV A 80 zijn geclassificeerd A.
 • Excell Zone Verte-label.

Installatie en reiniging

Montage

 • Overeenkomstig de voorschriften van DTU 58.1, de normen NF P 68203-1 en 2 en overige geldende DTU-voorschriften naargelang de aard van de ruimtes.
 • Het is aan te bevelen om luchtcirculatie tussen de ruimtes en het plenum te voorzien om druk- en temperatuurverschillen op te heffen.
 • De plafonds Acoustished® CV A 80 worden gemonteerd op een profiel T35.
 • De panelen worden met een cutter op maat gesneden, zonder geluidshinder of stofvorming.
 • Op de rug van de panelen staat de legrichting aangeduid.
 • Raadpleeg onze aanbevelingen voor de plaatsing.

Onderhoud

 • Het oppervlak van de plafonds Acoustished® CV A 80 houdt geen stof vast, waardoor het gemakkelijk kan worden onderhouden.
 • De plafonds Acoustished® CV A 80 kunnen worden gereinigd met: lichte borstel / stofzuiger.
 • Op die manier gaan de plafonds Acoustished® CV A 80 lang mee.

Kleuren & afmetingen

De logistiek van Eurocoustic

Flexibel en snel Saint-Gobain Eurocoustic vergezelt u bij elke stap in het beheer van uw werkzaamheden door een dagelijkse opvolging en technische bijstand.

Bekijken

Documentatie

Sinds 1 juli 2013 brengt de fabrikant de CE-markering op zijn product aan en verstrekt hij een prestatieverklaring (DoP) in het kader van de Bouwproductenverordening. De prestatieverklaring geeft de prestaties van bouwproducten weer met betrekking tot hun essentiële kenmerken overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties. Ze omvat met name de volgende prestaties:

 • Brandreactie
 • Emissie van formaldehyde
 • Buigvastheid
 • Geluidsabsorptiecoëfficiënt (αw)
 • Thermische geleidbaarheid

Alleen de prestatieverklaring (DoP) die door de fabrikant wordt verstrekt, is voldoende om de brandreactieprestaties van onze producten aan te tonen en vervangt de testrapporten.